obrazek
Regulamin
Rejestrując się akceptujesz nasz regulamin i oświadczasz, że będziesz się do niego stosował.

I. Wstęp

Poniższy regulamin ustanawia wszelkie prawa i obowiązki korzystania z portalu gamelist.pl, wszystkie sprawy i niezgodności będą rozstrzygane według postanowień poniżej.

II. Definicje

1. Użytkownik – osoba posiadająca konto na naszym portalu.
2. Administracja – zarząd zajmujący się portalem.
3. Serwis – mowa o gamelist.pl
4. Lista Premium – lista serwerów z wszystkich gier, na której można promować serwer.
5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
6. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
7. Towar - produkty reprezentowane w sklepie internetowym
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Ogólnie postanowienia

Właścicielem serwisu „Gamelist.pl” jest firma Iconfuture Adam Skwarek ul.Żelechowska 10A 04-854 Warszawa NIP: 952-215-91-29 REGON: 366678514
Użytkownikiem jest każda osoba, która założy konto w Serwisie „Gamelist.pl”.
Rejestracja konta oraz wykupienie reklam lub produktów oferowanych przez Serwis „Gamelist.pl” jest równoznaczny z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administracją i wyrażeniem zgody na akceptacje poniższych postanowień regulaminu.
Niestosowanie się do punktów regulaminu może skutkować zablokowaniem reklamy bądź wyrzuceniem serwera z listy przez Administracje. Bez prawa do żadnych roszczeń ze strony Użytkownika. Usunięta reklama | serwer może zostać wznowiona | wznowiony po porozumieniu obu stron.
Poniższy regulamin przestawia ogólne zasady korzystania z Serwisu „Gamelist.pl” i zobowiązuje każdego Użytkownika do przestrzegania jego punktów.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania treści regulaminu podanego przez Administracje.
2. Aby dodać swój serwer musi posiadać w nazwie tag „Gamelist.pl”, przy dodawaniu, potem nie jest to wymagane.
3. Nazwa serwera nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obrażających godność innych osób, a także zwrotów odbiegających od normy.
4. Użytkownik powinien dbać o swój serwer, aby podczas reklamy był ciągle online, Administracja nie odpowiada za stracony czas przez okres awarii serwera lub jego stan offline.
5. Użytkownik podczas zakupu usług na naszej witrynie zobowiązuje się do uiszczenia płatności za dany produkt zgodnie z taryfikatorem. Administracja nie odpowiada za błedne opłacenia usługi przez użytkownika.

V. Prawa i obowiązki Administracji

1. Administracja ma prawo do usunięcia serwera z listy oraz produktu z koszyka sklepu, jeżeli nie przestrzega zasad zawartych w tym regulaminie. Nie ma obowiązku zwrotu gotówki za reklamy oraz produkty, jeżeli użytkownik łamie prawa.
2. Administracja Serwisu jest odpowiedzialna za stabilność i dostęp online do witryny gamelist.pl oraz zapewnienie stałego okresu dostępu do serwerów z wykupioną reklama.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na każde zgłoszenie znajdujące się w panelu w ciągu 24h od momentu napisania przez Użytkownika.
4. Administracja serwisu nie odpowiada za udostępnione dane przez użytkownika.

VI. Wytyczne dotyczące reklam

VI.I Reklama Boost i Master Boost.

1. Nazwa serwera nie może zawierać obrazliwych wyrazów, wulgaryzmów oraz stwierdzeń potocznie uważanych przez społeczeństwo za treści obrazliwe.
2. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia serwera z listy bez zwrotu kosztów kupującemu jeśli reklama narusza regulamin.

VII.I Reklamy graficzne

1. Reklamy nie mogą zawierać w sobie obrazliwych, rasistowskich, wulgarnych oraz potocznie określanych przez społeczeństwo jako nieetyczne treści.
2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia reklamy bez zwrotu środków kupującemu, jeżeli tematyka reklamowanej witryny jest taka sama lub podobna do GameList.pl

VII. Płatności

VII.I Reklamy Serwerów

1. Wysokość stawki reklamowej w liście Premium jest zmienna zależy od stawek, które podbiją sami Użytkownicy.
2. Promocje okresowe nie są warunkiem dalszych przedłużeń reklam.
3. Reklamy są usługami okresowymi jeden pełen okres wynosi 30 dni, natomiast przedłużenia mogą składać się z paru okresów będących jego wielokrotnością.
4. Na prośbę Użytkownika Serwis „Gamelist.pl” może wystawić Fakturę VAT po uprzednim poinformowaniu na e-mail lub zgłoszenie w panelu.
5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany cen reklam informując wcześniej o tym na stronie głównej marki oraz dokonuje zmiany w cenniku.
6. Wszystkie opłaty za reklamy pobierane są z portfela, na który wcześniej Użytkownik wpłacił pieniądze. 
7. Użytkownikowi nie przysługuje wypłata gotówki z portfela będącym w Serwisie „Gamelist.pl”. Jeżeli Użytkownik posiada punkty partnerskie również może nimi uiścić płatność.
8. Administracja Serwisu „Gamelist.pl” nie odpowiada za wszelkie źle wykonane płatności, wszystkie zwroty i spory załatwiane są przez serwis prowadzący daną płatność.
9. Wszystkie płatności sms premium obsługuje serwis Rushpay.pl, mogą być one realizowane tylko na terenie Polski oraz z polskich operatorów telefonii komórkowych. Reklamacje można zgłaszać pod adresem: https://www.rushpay.pl/customer/complaint/
10. Wszystkie wpłaty z oferowanych przez nas metod płatności (paysafecard, przelewy online, przelew tradycyjny, sms premium oraz paypal ), trafiają tylko i wyłącznie do portfela.

VII.II Sklep

1. Na prośbę Użytkownika Serwis „Gamelist.pl” może wystawić Fakturę VAT po uprzednim poinformowaniu na e-mail lub zgłoszenie w panelu. 
2. Wszystkie opłaty za produkty pobierane są z portfela, na który wcześniej Użytkownik wpłacił pieniądze. Jeżeli Użytkownik posiada punkty partnerskie również może nimi uiścić płatność.
3. Użytkownikowi nie przysługuje wypłata gotówki z portfela będącym w Serwisie „Gamelist.pl”.
4. Administracja Serwisu „Gamelist.pl” nie odpowiada za wszelkie źle wykonane płatności, wszystkie zwroty i spory załatwiane są przez serwis prowadzący daną płatność.
5. Wszystkie płatności sms premium obsługuje serwis RushPay.pl, mogą być one realizowane tylko na terenie Polski oraz z polskich operatorów telefonii komórkowych. Reklamacje można zgłaszać pod adresem: https://www.rushpay.pl/customer/complaint/
6. Wszystkie wpłaty z oferowanych przez nas metod płatności (paysafecard, przelewy online, przelew tradycyjny, sms premium oraz paypal ), trafiają tylko i wyłącznie do portfela.

VIII. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest dostępna tylko na obszarze Unii Europejskiej i odbywa się pod wskazany przez klienta adres zamieszkania lub w przypadku produktów cyfrowych na podany adres e-mail.
2. Dostawa zamówionych towarów jest realizowana za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej DPD (Przedmioty fizyczne)
- Przesyłka elektroniczna E-mail (Przedmioty cyfrowe)
3. W przypadku zakupu przedmiotu fizycznego koszty dostawy jest podany w ostatnim kroku zamówienia, natomiast zakupując przedmiot cyfrowy dostawa jest darmowa.

IX. Zwroty i reklamacje

IX.I Reklamy serwerów

Marka „Gamelist.pl” zastrzega sobie prawo do braku zwrotów za opłacone usługi oraz braku możliwości wypłaty środków z portfela Użytkownika.
Każdy Użytkownik może domagać się zwrotu kosztów za wykupioną reklamę w przeciągu 14 dni od momentu zamówienia i opłacenia jej. ( W przypadku kiedy nie została aktywowana lub sprawy techniczne nie pozwoliły na jej wyświetlenie w danym terminie. )

IX.II Sklep

1. Wszystkie produkty zakupione na gamelist.pl drogą elektroniczną nie podlegają zwrotą do 14 dni od czasu otrzymania zamówienia.
2. Produkty oferowane przez markę Gamelist.pl podlegają reklamacji w sytuacji kiedy towar dojdzie uszkodzony lub są na nim ślady użytkowania. Reklamacje można zgłosić do 14 dni od otrzymania produktu. 
3. Gamelist.pl zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zwrotu lub reklamacji w przypadku kiedy niespełnia powyższego kryterium.
4. Zwrotą nie podlegają produkty cyfrowe zakupione w naszym sklepie.
5. Wszystkie zwroty oraz reklamacje należy kierować na adres E-mail: [email protected] lub przez BOK. 

X. Program partnerski

1. Przelicznik punktów partnerskich to: 1zł wydane w Serwisie „Gamelist.pl” to 1 punkt partnerski dodany do stanu.
2. Punkty partnerskie można wykorzystać w naszym sklepie.
3. Na realizacje wysyłki danego produktu z programu partnerskiego Administracja ma 7 dni roboczych.

XI. Dane osobowe

1. Administracja - administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przeglądania treści), zgodnego z Regulaminem, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych Osobowych) - znajdują się w Polityce Prywatności.
3. Administracja zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Użytkownika. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach serwisu jak i sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
4. Administracja chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Użytkownika może być wykorzystywany przez Usługodawcę na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.
7. Administracja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
8. Administracja przyznaje prawo do bycia zapomnianym po przez usunięcie konta i wszelkich danych w serwisie. 


XII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin stanowi zasady panujące w Serwisie „Gamelist.pl” świadczącą usługi reklamowe, a złamanie któregoś z wyżej określonych punktów grozi zablokowaniem lub usunięciem płatnej reklamy lub serwera z listy, tym samym użytkownik posiada brak możliwości roszczeń ze strony serwisu.
Kontakt z marka „Gamelist.pl” można uzyskać za pomocą:

- email: [email protected]

- formularza kontaktowego dostępnego na podstronie kontakt

- biuro obsługi klienta (dostępne po zalogowaniu)

- komunikatora gg

- listem pocztowym wysłanym na adres firmy

Użytkownik zakładając konto oświadcza iż zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.12.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Regulamin ten stanowi integralna część do umowy między Użytkownikiem, a Administracja. Cała zawartość regulaminu jest aktywna i uznawana z dniem wprowadzenia go w życie. Każdy użytkownik marki „Gamelist.pl” zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych i marketingowych oraz na wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzebę firmy Iconfuture Adam Skwarek ul.Żelechowska 10A 04-844 Warszawa NIP:952-215-91-29 REGON: 366678514 Marka „Gamelist.pl” zastrzega sobie prawo do dobrowolnej zmiany każdego z punktu regulaminu oraz dodawania ich i modyfikowania według własnych uznań. O czym użytkownicy serwisu zostaną poinformowani drogą mailową. Użytkownik korzystający z wszelkich dóbr serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i będzie przestrzegał jego zasad oraz w pełni go akceptuje. Wszelkie sytuacje wyżej nie wymienione zostaną potraktowane według kodeksu cywilnego. Regulamin został wdrożony w życie z dniem 1.02.2017r. i będzie obowiązywał aż do odwołania przez Administracje. Administracja ma prawo do dowolnych zmian w regulaminie w dowolnym terminie. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga ostatecznie Administracja.